مقالات

تفاوت گرمایش هیتر با گرمایش تابشی

تفاوت گرمایش هیتر با گرمایش تابشی

تفاوت گرمایش هیتر با گرمایش تابشی به این صورت می باشد که در سیستم گرمایش هیتر همرفتی (یونیت) هنگام جابجایی هوای گرم، بیشترین حرارت در زیر سقف متمرکز می شود و کف محیط و محل فعالیت کارکنان از دمای مناسب برخوردار نیست و این امر باعث اتلاف انرژی زیادی می شود.

 

تفاوت گرمایش هیتر همرفتی با گرمایش تابشی

در سیستم های گرمایش تابشی حرارت از طریق تابش ،جذب هوا نمی شود و اتلاف انرژی در اثر تعویض هوا بسیار کم است در صورتی که اتلاف حرارتی به علت حرکت هوای گرم و خروج آن از دیوار – درب – پنجره و هواکش در سیستم های هیتر ( یونیت) بسیار زیاد است.

در سیستم گرمایش تابشی امکان زون بندی گرمایی یعنی گرمایش منطقه به منطقه وجود دارد، به این صورت که فضایی را که نیاز به گرمایش ندارد مجهز به سامانه نمی شود و فقط فضای مورد نظر را تجهیز کنیم و امکان گرمایش در فضای انتخابی را نیز ایجاد می کند و در این روش امکان کنترل و جهت دادن به هوا وجود ندارد و هوای گرم به فضاهای دیگر نیز نفوذ پیدا می کند.

سیستم گرمایش تابشی باعث چرخش هوا نمی‌شود، در نتیجه از آلودگی مواد معلق و گرد و غبار موجود در هوا جلوگیری می کند و در بهبود وضعیت بهداشتی مجموعه موثر است.

اما گرمایش به روش همرفت به این صورت نیست و بستگی به حرکت هوای گرم داشته و در نتیجه در کارگاه ­های رنگ، صنایع غذایی و بسیاری از صنایع دیگر که حرکت و جابجایی هوا آلودگی و گرد غبار را به دنبال دارد و موجب پایین آمدن کیفیت شرایط محیط کار و محصول می شود.

حرارت منتقل شده از طریق سیستم گرمایش تابشی مستقیما به کف محیط است اشیاء و افراد را که در مسیر هستند گرم می‌کند، بدون اینکه نیازی به گرم شدن کل محیط باشد. در نتیجه محیط سریعتر گرم می شود و در کوتاه ترین زمان گرمایش ایجاد می شود که این موضوع صرفه جویی در انرژی و وقت را به دنبال دارد.

سرعت در آماده شدن محیط کار (Recovery Time) و نیاز نبودن به روشن بودن سیستم گرمایشی قبل و بعد از ساعت کاری، از مزایای این سیستم است.

در صورتی که گرم شدن محیط به روش جابجایی به کندی در محیط صورت می‌گیرد. علاوه بر آن ، امکان خاموش نمودن سیستم گرمایش در ساعات غیر از کار وجود نداشته و موجب بالا رفتن مصرف سوخت و هزینه مصرفی می شود.