کیفیت سنگ یکی از مهمترین شاخص های آن برای انتخاب است، اما عواملی مانند برش و فرآوری باعث تغییر کیفیت سنگ می شود، زیرا در هنگام برش، آب کنار تیغه های برش به بافت سنگ ها آسیب می رساند.

بنابراین برای رفع این مشکل و حفظ کیفیت سنگ از دستگاه خشک کن سنگ برای حفظ کیفیت سنگ ها و افزایش دوام آنها استفاده می شود.

سنگ خشک کن برای خشک کردن انواع سنگ ها استفاده می شود. دستگاه سنگ خشک کن با راندمان بالا و مصرف انرژی کم کار خود را به خوبی انجام می دهد.

 

مزایای خشک کن تابشی

مزایای خشک کن تابشی شامل موارد زیر است:

۱- مناسب جهت خشک کردن سنگ پالت شده

۲- خارج کردن رطوبت

۳- پیش گرم کردن سنگ باعث افزایش استحکام سنگ می‌شود

۴- ایجاد حرارت یکنواخت

۵- هدایت گازهای حاصل از احتراق به فضای بیرون که باعث تاثیر قابل توجهی در کیفیت ساب، رزین و جلای سنگ می‌شود.

۶- چرخش هوای گرم و عدم ورود هوای سرد بیرون به داخل کوره

۷- دارای ظرفیت‌های مختلف پالت مطابق با سفارش مشتری

۸- کاهش مصرف گاز تا حدود ۷۰ درصد

۹- کاهش مصرف برق تا حدود ۶۰ درصد