مقالات

راهنمای جزئیات لوله کشی گاز، برق رسانی و تهویه

هیتر تابشی لوله ای

خریدار محترم؛

لطفاً به نکات زیر قبل از انجام عملیات لوله‌کشی گاز و برق‌رسانی توجه نمایید:

 

لوله‌کشی گاز

اجرای لوله‌کشی گاز دستگاه مهرتاب بهتر است پس از نصب کامل دستگاه‌ها و رعایت استاندارد شرکت ملی گاز ایران از نظر اندازه، قطر لوله و ظرفیت مناسب رگلاتور انجام گردد.

تبصره ۱: پیشنهاد می‌گردد به علت افت احتمالی فشار گاز در خطوط انتقال، قطر لوله‌های انتخابی جهت لوله‌کشی گاز، یک سایز بزرگتر منظور گردد.

میزان مصرف و فشار گاز مورد نیاز دستگاه ها براساس جدول زیر می‌باشد:

 

مدل دستگاه میزان فشار و مصرف گاز هر دستگاه
U65 ۳/۷ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
U75 ۴/۸ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
L125 ۳/۷ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
L155 ۴/۸ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
C10 ۰/۹ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
C18 ۱/۹ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)
C25 ۲/۷ متر مکعب بر ساعت با فشار ۱۸ میلی‌بار (۱/۴ پوند)

 

تبصره ۲: جهت پایش بهتر فشار گاز، نصب یک عدد فشارسنج mbar ۱۰۰ بعد از رگلاتور پیشنهاد می‌گردد.

 

برق‌رسانی

« کابل‌کشی دستگاه‌ها می‌بایستی به صورت مستقل جهت هر دستگاه مهرتاب و توسط کابل سه رشته (فاز، نول و ارت) و با سایز ۵/۱ × ۳ (برای فواصل کوتاه) و یا کابل ۵/۲ × ۳ (برای فواصل طولانی) انجام گردد.

« با توجه به ارسال فیوز مینیاتوری برق توسط مهرتاب استفاده از فیوزهای مینیاتوری در تابلو برق به صورت مستقل و جداگانه برای هر دستگاه به ‌منظور عملکرد درست دستگاه‌ها الزامی می‌باشد.

« نصب محافظ برق جهت جلوگیری از نوسان برق قبل از فیوزهای مینیاتوری ضروری است.

 

تهویه سالن

« میزان هوای موردنیاز احتراق کامل دستگاه ۱۱ الی ۱۳ برابر حجم گاز مصرفی دستگاه می‌باشد.

« مطابق استاندارد معتبر اروپایی چنانچه به ازای هر کیلووات ظرفیت دستگاه تهویه طبیعی بیش از ۱۰ متر مکعب در ساعت باشد می‌توان از دستگاه بدون تعبیه دودکش استفاده نمود.

تبصره ۳: در فضاهایی که تهویه کافی ندارد یا گرد و غبار متراکم وجود دارد لازم است هوای موردنیاز احتراق بوسیله لوله‌ای متصل به مشعل از خارج سالن تأمین گردد. همچنین در این‌گونه فضاها تعبیه لوله دودکش مناسب روی اگزاست خروج محصولات احتراق دستگاه الزامی می‌باشد.

 

توجه!!

چنانچه راه‌اندازی دستگاه توسط افرادی غیر از کارکنان راه‌انداز شرکت مهرتاب و مغایر با مشخصات فوق‌الذکر انجام شود، دستگاه‌های مذکور از گارانتی مربوطه خارج خواهد شد.