مقالات

گرمایش سالن آتش نشانی

گرمایش سالن آتش نشانی

با استفاده از سیستم گرمایش سالن آتش نشانی ، بعد از یک وضعیت بحرانی، گرمایش تابشی به سرعت لوازم و ماشین‌های خیس را خشک می‌کند. گرمایش ناکارآمد می‌تواند باعث مرطوب ماندن و خشک نشدن وسایل و حتی ماشین‌های آتش نشانی شود.

حتی در سردترین اقلیم‌ها، هیترهای تابشی مهرتاب تضمین می‌کنند که لوازم و وسایل و لباس‌های آتش‌نشانی به خوبی گرم باشند.

با نصب این سیستم‌ها سرعت بازیابی گرما افزایش می‌یابد و خبری از لوازم و دستگاه‌های سرد در سالن آتش‌نشانی نخواهد بود و به این صورت آسایش را فراهم می‌کند.

سیستم‌های گرمایش لوله‌ای مهرتاب می‌توانند در نزدیکی سقف گاراژ یا در امتداد دیواره‌های کناری نصب شوند. این مکان‌ها می‌توانند در هر شرایطی گرمایش مناسبی برای لوازم و وسایل نقلیه فراهم کنند.

با استفاده از سیستم‌های گرمایش تابشی هوای گرم در نیمه بالایی گاراژ و در نزدیکی سقف تجمع نمی‌کند و همچنین با باز شدن در گاراژ، هوای گرم به راحتی از دست نمی رود.

 

هیتر تابشی مهرتاب

هیترهای تابشی تولید شده توسط شرکت مهرتاب ، تنها سیستم‌های موجود در بازار هستند که می‌توانند دمای بیرون را حس کنند و از این طریق گرمای مورد نیاز را محاسبه کنند.

این سیستم‌ها با ارسال مستقیم گرما به سطح و افراد و وسایل، بسیار بهینه عمل کرده و در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه لوازم را خشک کرده و آماده استفاده دوباره می‌کند.