گرمایش گلخانه

بهترین سیستم گرمایش گلخانه

گرمایش گلخانه

گرمایش گلخانه یکی دیگر از کاربرد های سامانه های گرمایش تابشی است. روش های متداول برای گرمایش گلخانه استفاده از بخاری های هوای گرم (همرفتی) است،که به دلیل اتلاف بالای انرژی و تبادل حرارت از طریق سقف و دیواره ها حجم زیاد ی از انرژی پرت میشود علاوه بر اینها تولید شبنم بر روی گیاهان وریزش باران مصنوعی از سقف سالن باعث مرطوب شدن سطح گیاه و افزایش آفات ذر گیاه میگردد ، دراین روش سطح و بستر خاک همواره سرد است و ریشه گیاه دمای مورد نیاز را ندارد.

در استفاده از سامانه های گرمایش تابشی انرژی گرمایی از طریق امواج الکترو مغناطیس به سطح و بستر گیاه منتقل کرده و به گرما تبدیل میشود، در این روش گرمای زیر سقف افزایش پیدا نمی کند و بیشترین دما کف سالن و بستر گیاه دارد به همین دلیل تبادل حرارتی از سقف گلخانه بسیار کم میگردد و موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت میشود ،گرمایش تابشی در گلخانه شرایط تابش خورشید را برای گیاهان فراهم میکند ( تابشی همانند آفتاب)Sun Like Heating ، با استفاده از سامانه های گرمایش تابشی در گلخانه کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در مصرف انرژی صورت میگیردو باعث افزایش کیفیت هوای داخل گلخانه میگردد .

 

سامانه گرمایش تابشی موضعی

سامانه های گرمایش تابشی موضعی (هیتر گلخانه) بهترین راهکار گرمایشی برای سالن های تولیدی، کارخانجات، سالن های صنعتی،فضا های بازورستوران، سالن های مرغداری ، گلخانه ها و کلیه فضاهای بزرگ می باشد که درکنارگرمایش مطلوب یکنواخت سهم بسیار زیادی در کاهش مصرف سوخت نیز دارد.

مکانیزم گرمایشی این دستگاه ها گرمایش تابشی بوده و مکانیزم آن برگرفته از نحوه گرمایش خورشید میباشد .

سامانه های گرمایش تابشی موضعی (هیتر گلخانه) علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی، فضای مفید کاری را اشغال نمیکند این سامانه ها بر روی سقف نصب شده و گرمایش آن در کف سالن پخش میشود.

بهترین گزینه برای گرمایش مطلوب و یکنواخت گلخانه سامانه گرمایش تابشی موضعی می باشد، از مهمترین ویژگی این دستگاه ها امکان منطقه بندی گرمایی کل سالن میباشد و میتوان فقط بخش از سالن که نیاز به گرمایش دارد و یا تفاوت دمای بین چند گیاه داشته باشیم بسته به نیاز روشن نمود و تاثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف سوخت دارد در این سیستم نیاز به پیش گرمایش ندارد، و خرابی یک مشعل باعث ایجاد مشکل جدی دمایی در کل گلخانه نمی گردد .

 

– معرفی و مزایای محصولات گرمایش تابشی مهرتاب

– خدمات گرمایش تابشی مهرتاب

– هیتر تابشی سرامیکی

– هیتر تابشی لوله‌ای

هیتر تابشی

هیتر فضای باز