مقالات

راهنمای خرید سیستم گرمایش تابشی

خرید سیستم گرمایش تابشی

در انتخاب و خرید سیستم گرمایش تابشی محل نصب سیستم، مهمترین عامل در انتخاب نوع دستگاه می باشد و با توجه به مساحت محلی که می خواهیم سیستم گرمایش تابشی را در آن راه اندازی نماییم میزان ظرفیت حرارتی مورد نیاز را محاسبه نموده و سپس مدل دستگاه را انتخاب می نماییم.

 

خرید سیستم گرمایش تابشی

سیستم های گرمایش تابشی مهرتاب در دو سری U و L تولید‌ می‌شوند که مدل های سری U مناسب فضاهای باز، سالن‌های صنعتی و اماکن عمومی با ارتفاع سقف بلند و درهای همیشه باز می‌باشند و مدل‌های سری L مناسب سالن‌های بسته با ارتفاع سقف کوتاه مانند سالن‌های گلخانه و مرغداری می‌ باشند.

 

مدل های گرمایش تابشی سری U

U55 با ظرفیت حرارتی ۲۵ هزار کیلوکالری / ۳۰ کیلووات

U65 با ظرفیت حرارتی ۳۵ هزار کیلوکالری / ۴۰ کیلووات

U75 با ظرفیت حرارتی ۴۵ هزار کیلوکالری / ۵۰ کیلووات

 

مدل های گرمایش تابشی سری L

L65 با ظرفیت حرارتی ۲۵ هزار کیلوکالری / ۳۰ کیلووات

L95 با ظرفیت حرارتی ۳۵ هزار کیلوکالری / ۴۰ کیلووات

L125 با ظرفیت حرارتی ۴۵ هزار کیلوکالری / ۵۰ کیلووات