مقالات

مزایای گرمایش تابشی در سالن مرغداری ها

گرمایش تابشی در سالن مرغداری

امروزه استفاده از سیستم گرمایش تابشی در سالن مرغداری ها یکی از بهترین روش ها برای گرمایش مرغداری می باشد. اما در حال حاضر در بسیاری از مرغداری ها عمدتاً از روش روش جابجایی هوا (انواع مختلف بخاری های هوای گرم) استفاده می شود که با اتلاف زیاد انرژی همراه است.

در مرغداری ها تعداد دفعات تهویه از سایر فضاهای صنعتی بسیار بیشتر است. در نتیجه انرژی گرمایی جذب شده توسط هوا، قبل از گرمایش محیط و پرندگان موجود در کف سالن، از طریق فن‌ های تهویه به خارج از سالن تخلیه می شود که به منزله هدر رفتن منابع مالی و انرژی است.

از دیگر مشکلات سیستم‌ های گرمایش غیر تابشی ایجاد رطوبت و خیسی بیش از حد و سرد بودن کف سالن است.

سیستم گرمایش تابشی (گرماتاب)، انرژی گرمایی را بدون دخالت هوا به کف سالن منتقل می کند و بستر گرم و مطلوبی را ایجاد می‌کند و از طرفی با رساندن تعداد دفعات تهویه به حد استاندارد بدون نگرانی از اتلاف انرژی به بهبود کیفیت محصول نیز کمک شایانی می‌نماید.

 

مزایای گرمایش تابشی در سالن مرغداری ها

– عدم پرتاب هوای گرم توسط دستگاه و حذف گرد و غبار و کاهش آلودگی

– تامین گرمایش ۳۵ درجه سانتی گراد در روز های اول جوجه ریزی

– ایمن تر و دارای آلودگی صوتی کمتر

– صدای پایین دستگاه و عدم استرس برای مرغ و جوجه

– توزیع یکنواخت دما و کنترل آن و جلوگیری از ازدحام طیور

– کنترل رطوبت هوای سالن و خشکی کف سالن

– جلوگیری از رشد بیماریها ,باکتریها در مرغداری

– گرم و خشک بودن کف سالن

– گرمایش مناسب در بستر مرغداری و کنترل دقیق درجه حرارت سالن

– امکان ایجاد تهویه مناسب در فصول سرد سال

-امکان کنترل د‌رجه حرارت (امکان تأمین د‌مای C 32 د‌ر روزهای اول جوجه‌ ریزی)

– کاهش طول دوره پرورش و یکنواخت بودن گله در هنگام کشتار

– تأمین هوای احتراق از بیرون سالن و تخلیه محصولات احتراق به بیرون

– امکان شستشو و ضد عفونی کردن دستگاه در پایان هر دوره

– مصرف کم‌ سوخت صرفه‌ جویی به میزان ۶۰٪ نسبت به سایر انواع سامانه‌ های گرمایشی