مقالات

گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه

گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه

گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه

با توجه به بحران کم آبی و گسترش روز افزون احداث گلخانه و کشت گیاهان گلخانه ای یکی از بحث های مهم و حیاتی در این زمینه گرمایش سالن های گلخانه می باشد. زیرا بدلیل کمبود محصولات زراعی در نیمه دوم سال کشت گلخانه ای در فصول سرد سال متداول تر بوده و سود سرشاری نصیب گلخانه داران می کند. با توجه به اینکه سیستم های گرمایش تابشی دارای قابلیت اطمینان بالا در فصول سرد سال بوده و از لحاظ مصرف انرژی بهینه می باشند و همچنین گرمایش بستر گلخانه را به نحو احسن تامین می کنند، بهترین انتخاب برای گرمایش گلخانه ها می باشند.

سیستم های سنتی گلخانه که به روش همرفتی از قدیم الایام در گلخانه استفاده می شدند به دلیل مصرف بالای انرژی و نبود قابلیت اطمینان بالا در فصول سرد سال عملکرد راضی کننده ای نداشتند، لذا با توجه رویکرد دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف سوخت و ارائه طرح های تشویقی در این زمینه لازم بود که در سیستم های گرمایش گلخانه تغییراتی اعمال شود . از این رو سیستم های گرمایش تابشی (گرماتاب) که مبنای عملکرد آنها براساس تابش می باشد مورد توجه گلخانه داران قرار گرفت.

 

مهمترین مزایای استفاده از گرمایش تابشی در گلخانه

• کاهش مصرف سوخت تا % ۵۰ و کاهش مصرف برق تا % ۹۰ و بازگشت سریع سرمایه

• افزایش تولید محصول و بازدهی در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی

• عدم اشغال فضای کاری مفید و جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی نایلون ها

• عدم نیاز به اجرای دوپوش در گلخانه و عدم نیاز به سرویس و نگهداری

• گرم شدن مناسب بستر و گیاه و جلوگیری از رشد بیماریها و قارچها

• صدای پایین عملکرد دستگاه و عدم استرس برای گیاه

• حذف آب از چرخه گرمایش

• گرمایش یکنواخت در سرتاسر گلخانه

• عدم نیازبه کانال کشی و نایلون کشی هوای گرم